CoachingWe leven en werken allemaal in een omgeving die, net als wijzelf, voortdurend in beweging is. In toenemende mate wordt er beroep gedaan op onze creativiteit en flexibiliteit. We dienen steeds beter om te kunnen gaan met verschillende rollen in een continu veranderende context. Dit vraagt om regelmatig stilstaan bij vragen als: Wie ben ik, waar sta ik, wat beweegt me en waar wil ik naar toe? Tijd nemen voor reflectie. Daar gaat het bij coaching om.

Coaching biedt je de aandacht, rust en ruimte die nodig zijn voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het ondersteunt het zoeken naar antwoorden, inzichten en bruikbare handvatten. Coaching helpt het privé- en professioneel bestaan vanuit nieuwe perspectieven te bekijken. Om bijvoorbeeld helder te krijgen wat essentieel voor jou is. En daarmee beter de hoofdzaken van bijzaken te kunnen scheiden. Coaching verruimt ook het bewustzijn van wat weerhoud om verder te komen. Het geeft inzicht in beperkende overtuigingen, gedachte- en gewoontepatronen. Coaching is daarmee een verrijking voor jezelf en je omgeving.

Coaching biedt
• Ontwikkeling van zelfreflectie en zelfinzicht
• Ontwikkeling van het zelfsturend- en lerend vermogen
• Ontwikkeling van de persoonlijke communicatie en presentatie
• Ontwikkeling van creativiteit en breder perspectief
• Meer richting en inspiratie

Werkwijze

Ieder mens is uniek en door het persoonlijk karakter van coaching is elk coachtraject anders. Uitgangspunt in coaching is het thema of de ontwikkelvraag die door de gecoachte wordt geformuleerd. In de coachingstrajecten wordt er, naast het met elkaar in dialoog gaan, gewerkt met inspirerende oefeningen. Een coachtraject bestaat meestal uit 5 tot 10 ontmoetingen van anderhalf uur. Een éénmalig gesprek is uiteraard ook mogelijk. Er wordt in een coachtraject gewerkt met een coachovereenkomst waarin o.a. de coachvraag, duur van het traject en de werkwijze staat beschreven. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.